Serveis Municipals

Policia Local

Ubicació:
Avda. Constitución, 1

Tel:
649 95 94 99

Email:
policialocal@dayanueva.es

Cementeri Municipal

Ubicació:
Carretera a Daya Vella, 03159, Daya Nova

Horari d’Hivern
Dies laborables de 8:00 a 18:00.
Dissabtes, diumenges i festius de 9:00 a 17:00.

Horari d’Estiu
Dies laborables de 8:00 a 20:00.
Dissabtes, diumenges i festius de 9:00 a 19:00.

Biblioteca

Ubicació:
C/ Valencia, 8, 03159, Daya Nueva
Tel:  
96 570 06 41
Email:  
bibliotecapublica@dayanueva.es
Edifici Usos Múltiples

Ubicació:
C / Generalísimo, 61, 03159, Daya Nova

De la necessitat de crear un espai dedicat a la celebració d’activitats culturals i de lleure, va néixer el seu marcat caràcter funcional. La seva composició exterior de volums regulars, juga amb l’harmonia del va, emmarcat aquest per una motllura sortint rectilínia, que confronta a l’interior un harmònic flux de llums i ombres.

Edifici de tres plantes, al qual accedim a través d’un pati pavimentat i adornat amb jardineres i un petit estany. La primera planta es divideix en dos cossos adossats i independents, dedicat un, a reunions i un altre, al servei d’hostaleria. Actualment, s’ha fet una ampliació dotant-lo d’una altra sala per a exposicions i reunions. La part superior, amenaça una sala polivalent, dedicada a reunions de les diferents associacions del municipi, enllaçant amb una terrassa on el predomini de la llum és absolut, escampant-se per tota aquesta sense obstacle. L’estructura es veu satisfeta per una tercera planta, destinada a despatx a la qual s’adhereixen dues terrasses.

El Centre d’Usos Múltiples de Daya Nova, acull durant tot l’any en les seves dependències diverses activitats, destacant les que s’estan realitzant actualment: classes d’espanyol, classes d’alfabetització, pintura i boixets, per a tots aquells que sentin la necessitat de realitzar activitats que ens afavoreixin tant en aspectes corporals com mentals.

Saló Cultural

Ubicació:
C / Generalísimo, 41, 03159, Daya Nova

Correu Electrònic:
administrativo@dayanueva.es

Destaca el seu tractament urbanístic per ocupar un lloc preferent en la trama urbana. La façana principal és minimalista, de línies rectes i simples que ofereixen a l’interior, il·luminació i ombres en correcta utilització.

Un cop hem traspassat la porta principal, ens trobem a l’avantsala del recinte, aprofitat en multitud d’ocasions per a exposicions de fotografia, pintura i dibuix. D’aquí passem al seu interior on se’ns presenta una sala de planta rectangular, parets llises i austeres, oferint-li al recinte major amplitud, gaudint aquest d’una bona percepció acústica i visual dels espectacles.

L’aforament actual és de 275 butaques, totes elles en perfecte equilibri, obrint pas a l’ampli escenari, sota el qual es troben dos camerinos.

Com relíquia emblemàtica d’un passat encara no molt llunyà, compta amb una Màquina de Cinema Ossa de l’any 1920, rememorant els orígens cinematogràfics del recinte. El seu perfecte i precís engranatge la manté en condicions idònies de funcionament.

La moderna infraestructura i l’excel·lent dotació tècnica, permet albergar tot tipus d’espectacles, obres de teatre, concerts de música oferts per la nostra banda, així com festivals infantils, donant acollida any rere any, al Certamen Literari de Daya Nova i al Certamen de Poesia juvenil Miguel Hernández.

Ofereix la possibilitat de llogar les seves instal·lacions per a actes culturals, empresarials i socials.

De marcat caràcter funcional, compta amb equipament tècnic per facilitar l’accés a minusvàlids que podran entrar al recinte a través de les portes laterals, a més d’equipament de climatització per fer més agradables els nostres moments al recinte.

Anualment se celebren dues certàmens Literaris que amb el transcurs dels anys han aconseguit gran renom i àmplia difusió, tant nacional com internacional, especialment el Certamen Literari Daya Nueva que va ja per la seva XLII edició. L’altre és el Certamen de Poesia Juvenil Miguel Hernández en el seu XIX edició. Tots dos certàmens tenen lloc al mes de setembre com a inici de les festes patronals. Aquests esdeveniments són acollits en les dependències del Saló Cultural.

També es compta amb l’Escola de Música Mestre Rodrigo i la Banda de Música Unió Musical Sant Miquel Arcàngel. Les dues contribueixen a l’enriquiment del patrimoni cultural i intel·lectual del poble.

Escola Infantil

Ubicació:
C / València, 8, 03159, Daya Nova
(Al costat del Col·legi Públic José María Paternina)

telèfon:
965 70 22 98

L’escola infantil ha de ser alguna cosa més que un lloc on els nens aprenguin a parlar, a deixar els bolquers, a gargotejar …
Impulsem nens feliços en un ambient estimulant de confiança, alegria i serenitat, afavorint així que comencin a construir la seva pròpia identitat personal, social i afectiva.

Grup d’Edat:
De 0 -3 anys.

Distribució de places:
0-2 anys: 13 places.
2-3 anys: 16 places.

TOTAL 29 PLACES
Termini de sol·licitud: durant tot el mes de maig (cal confirmar a l’Ajuntament).

Preu Curs:
½ jornada: 100 € / mes.
Jornada completa: 125 € / mes.
Matrícula 20 €.

Horari:
8:45 a 13:30 i de 15:00 a 19:00 (sense servei de menjar).
8:45-19:00 (amb servei de menjar, aportada pels nens).
8:45-13:30 (sense servei de menjar).
8:45-15:30 (amb servei de menjar, aportada pels nens).

Període escolar:
De setembre a juny. Vacances a l’agost.

Instal·lacions:
Comptem amb les més modernes instal·lacions adaptades a les necessitats dels més petits. Les aules disposen de calefacció, llum natural, ventilació i les més modernes mesures de seguretat i habitabilitat que preveu l’actual legislació.

3 aules, dues d’aquestes, estan habilitades amb els elements necessaris perquè els nens mengin, i la tercera disposa de llits i bressols per l’afable descans d’aquests.
1 despatx.
1 bany.
Parc lúdic de jocs, a l’exterior.

Serveis:
Gabinet de psicologia, estimulació i psicomotricitat.

Personal qualificat:
Una Mestra en educació infantil.
Dos Educadores, tècnics superiors en educació infantil.

Col·legi públic

C.P. José María Paternina

Direcció:
C / València, 12 03159-Daya Nueva
Tel: 966.926.720 – 966.926.722
Fax: 966.926.721
E-mail: 03004053edu.gva.es

Unitats:
3 de infantil
6 de primària

DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS:

A més de les aules pròpiament dites per a cada un dels nivells, el nostre centre compta amb:
Aula de Música, Aula d’Anglès, Aula de Psicomotricitat, Aula de Pedagogia Terapèutica, Aula d’Manuals I Biblioteca
El pati el conformen: Pista de Bàsquet, Pista de Vòlei, Pista de Futbol I zona de joc lliure
El pati d’infantil està delimitat dins el pati central.

Alumnat: A més dels propis de la nostra localitat, també van alguns de localitats veïnes.
Serveis: Transport escolar (No comptem amb menjador)
Plantilla: 14 Professors / es

Horari:
Jornada contínua de 9 a 14 hores.
Extraescolar de 15:30 a 17 hores (de dilluns a dijous)

El nostre centre és un dels centres pilot amb l’horari de jornada contínua, des del curs 2014/2015

Camp de Futbol

Ubicació:
C / Mitjans, 03159, Daya Nova

Telèfon:
965 70 06 41

Enclavat estratègicament a la zona recreativa i esportiva de la Pobla, complementa la varietat d’ofertes d’oci i esport que ofereix Daya Nueva.

TAXA PER UTILITZACIÓ
Per la utilització del Camp de Futbol a la zona d’esbarjo de la Pobla, en cas que aquesta utilització tingués lloc a partir de les 21:00 hores a l’estiu i 19:00 hores a l’hivern 30 €.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Gaudiran d’exempció en el pagament d’aquesta taxa, les entitats, clubs, associacions i penyes de caràcter esportiu o cultural, tant públiques com privades del municipi de Daya Nova, sempre que se sol·liciti per a actes o esdeveniments programats oficialment.

Podran obtenir una bonificació del 70% sobre la tarifa establerta, els usuaris que estiguin empadronats al municipi.

Pavelló Municipal d'Esports

Ubicació:
C / València, 9, 03159, Daya Nova

Telèfon:
966 78 13 81

D’imatge potent i contemporània, consolida l’espai, integrant-se amb l’entorn. Des d’aquestes dependències, coadyuvamos en la formació integral de les persones, en el físic, intel·lectual, moral i social, fomentant la recreació i la sana inversió del temps lliure.

La instal·lació coberta, pot albergar en els seus graderies fins 456 persones, disposa de 4 vestidors, lavabos públics, magatzem en el qual es guarda material esportiu, gimnàs, i megafonia.

En l’actualitat el pavelló poliesportiu municipal acull diverses activitats, futbol sala, voleibol, gimnàstica i altres disciplines esportives, permetent als esportistes exercitar-se amb tots els serveis necessaris.

TAXA PER UTILITZACIÓ
Per la utilització del Pavelló Poliesportiu 50 € / hora.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Gaudiran d’exempció en el pagament d’aquesta taxa, les entitats, clubs, associacions i penyes de caràcter esportiu o cultural, tant públiques com privades del municipi de Daya Nova, sempre que se sol·liciti per a actes o esdeveniments programats oficialment.

Podran obtenir de bonificació del 70% sobre la tarifa establerta, els usuaris que estiguin empadronats al municipi. Estant exempts els clubs esportius i associacions del municipi.