Agencia d’ocupació i desenvolupament local

Pots trobar-nos en les dependències del Centre Social, C / Generalísimo nº 5. El nostre horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8:00 h a 9:00 h i de 13:30 h a 15:00 h. A més els dimecres de 16:00 h a 19:30 h.

També pots contactar amb nosaltres trucant als telèfons: 96 570 06 41/96 570 13 38 i fax: 96.678 20 04 o a l’adreça de correu electrònic adl@dayanueva.es.

QUI SOM

La Agenciade Desenvolupament Local de Daya Nova va néixer amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica local, promoure l’ocupació i oferir formació per a una major qualificació professional, per tal de poder tenir major accés al mercat laboral. La nostra activitat està orientada cap als demandants d’ocupació, persones que volen millorar la seva situació laboral, emprenedors i empreses que ofereixen llocs de treball. El nostre objectiu és fomentar iniciatives que desenvolupin el teixit econòmic, la formació de recursos humans i el mercat de treball local, afavorint l’esperit emprenedor i potenciant l’autoocupació. Impulsem la formació i orientació, tant ocupacional com professional i contínua d’aturats i treballadors.

ESTRUCTURA

Comptem amb un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local que gestiona els diferents programes que es duen a terme i que desenvolupa les funcions necessàries per a la consecució dels objectius de desenvolupament local.

Des d’aquest lloc web, volem estar més a prop teu per oferir-te una oportunitat laboral, professional, formativa, per assessorar-te i guiar-te. Les nostres instal·lacions estan a disposició del ciutadà, d’empreses, associacions, organitzacions i entitats que la requereixin.

A. Àrea d’ocupació

A.1. Informació i Orientació Laboral

Aquest servei pretén proporcionar assessorament, informació i suport en els processos de recerca de feina al col·lectiu de persones desocupades o que pretenen millorar la seva ocupació, orientant als interessats en els següents camps:

MÈTODES DE RECERCA D’OCUPACIÓ.
     PAUTES RECOMANADES PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA.
     COM REALITZAR LA CARTA DE PRESENTACIÓ.
     COM REALITZAR EL CURRICULUM VITAE.
     MÈTODES DE RECERCA D’OCUPACIÓ.

Premsa nacional, regional, local i especialitzada (pots consultar-la a les oficines de l’AODL).

Guies amb adreces d’Empreses.
Anuncis elaborats pel / per la desocupat / a.
Oferta pública d’ocupació (pots consultar-la a la AODL).

B. Àrea de Promoció Empresarial

L’objectiu d’aquest servei, és crear un punt d’unió entre els demandants d’un lloc de treball i les empreses de la zona. Per a això l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, realitza processos de selecció adequats al perfil demandat per les empreses. De forma complementària tenim un servei d’informació i orientació laboral per a les persones que ho sol·liciten. Així mateix disposem d’informació sobre cursos de formació ocupacional.

    INSCRIPCIÓ PER A l’EMPRESA.
INSCRIPCIÓ PER AL DEMANDANT D’OCUPACIÓ.

INSCRIPCIÓ PER A L’EMPRESA

1. FUNCIONAMENT
Omplir tots els camps de la fitxa de perfil del lloc per a la sol·licitud de candidats.

Si no disposa de correu electrònic, i desitja realitzar aquests tràmits en persona o via fax, truqueu-nos al telèfon 96 570 13 38 i li vam explicar quin és el funcionament per a tots dos casos.

2. SOL·LICITUD DE CANDIDATS
Llegiu detingudament aquest document, abans d’enviar la fitxa de perfil del Lloc.

Ompli totes les dades de la fitxa del lloc i envieu. És imprescindible que ompli totes les caselles per aconseguir una correcta preselecció dels candidats.
L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) remetrà a l’empresa interessada el llistat dels / les candidats / es (amb un telèfon de contacte) que encaixin segons el perfil descrit en la fitxa, via fax o correu electrònic (segons ho indiqui l’empresa).
L’empresa es comprometrà a informar a l’AODL del resultat de la selecció un cop acabat el procés i veure quantes persones s’han contractat.
L’empresa, en citar a cada candidat, haurà d’indicar que les seves dades han estat remesos des del servei de la Borsa d’Ocupació de la AODL adscrit.

INSCRIPCIÓ PER AL DEMANDANT D’OCUPACIÓ
1. QUÈ CAL Què fer?

Ha vos a les oficines de l’Agència de Desenvolupament Local (C / Generalísimo, 5) amb el Currículum Vitae o amb una vida laboral, omplir la fitxa de dades personals i passar una entrevista de revisió de dades.

Horari d’atenció de dilluns a divendres de 8:00 h. a 9:00 h. I de 13: 30h. a 15:00 h. També els atendrem els dimecres de 16:00 h. a 19:30 h.

La nostra borsa d’ocupació es renova anualment (cal adjuntar-les amb el currículum vitae), ja sigui en persona o per correu electrònic (adl@dayanueva.es).
2. REQUISITS

El servei de Borsa d’Ocupació està dirigit a persones que estiguin aturades, estudiants o treballadors a la recerca de millora d’ocupació, que desitgin trobar un lloc de treball en el seu municipi o la zona.

Demandants que requereixin formació per a la seva òptima integració en el mercat laboral.
3. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

Fitxa de dades personals.
Currículum Vitae.
Fotografia mida carnet.

A.2.1 Recomanacions

B. Àrea de Promoció Empresarial

B.1. Suport a la creació i consolidació d'empreses
Informació sobre tràmits de constitució, assessorament per a l’elaboració de projectes empresarials, acompanyament en les primeres fases d’execució del projecte, incentius i ajuts en vigor.

Informació sobre ajudes a la inversió empresarial.
Informació sobre ajudes a la inversió de microempreses.
Informació al petit comerç minorista.

B.2. Informació i Assessorament Empresarial
Posem a la teva disposició diferents manuals, que poden ajudar-te a l’hora de desenvolupar el teu projecte empresarial.

C. Gestió de Programes d’Ocupació (SERVEF / INEM)

C.1. Conveni SPEE-Corporacions Locals per a zones rurals deprimides

El 2010 han estat gestionades dues convocatòries d’aquest programa. La primera va ser desenvolupada en els mesos de maig, juny, juliol i agost, participant 5 peons agrícoles. La segona convocatòria va esdevenir de desembre de 2010 a gener de 2011, donant feina a dos peons agrícoles. Les obres realitzades estan dirigides a la “Neteja i conservació de zones verdes i espais públics municipals”.

C.2. Programes d'ocupació pública d'interès general i social en col·laboració amb SERVEF

C.2.1 EMCORP
Gestionades dues convocatòries, les quals han discorregut entre els mesos de juliol a octubre de 2010 la primera, la segona, de setembre a octubre. Les dues convocatòries s’han emprat a set treballadors desocupats, realitzant la funció d’escombriaire. La realització de les obres estan enfocades al “Manteniment i millora d’espais públics de titularitat municipal”.

C.2.2 EPAMER
El programa EPAMER, s’ha desenvolupat entre juliol i octubre de 2010, contractant a quatre treballadors desocupats en les tasques de peó agrícola. El programa en el qual s’ha realitzat aquesta activitat està enquadrat en “Actuacions mediambientals”.

C.2.3 EZOINT
Amb la denominació “Promoció del turisme, cultura i esport”, s’ha denominat a l’actuació, que durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2010, han realitzat tres persones aturades d’aquesta localitat.

C.2.4 SALARI JOVE
Emmarcat en “Suport al departament d’administració”, s’està donant la primera oportunitat laboral a un diplomat en relacions laborals, fomentant la incorporació de joves que accedeixen al mercat laborar per primera vegada.

C.2.5 PRÒRROGA D’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
L’Agència de Desenvolupament de Daya Nova, va iniciar el seu camí de la mà de la contractació d’un Agent de Desenvolupament Local, la qual es va prorrogant any rere any.

L’Agent és l’encarregat de gestionar actuacions d’ocupació, formació, oferir el suport, assessorament i gestió necessaris perquè els emprenedors posin en marxa nous negocis i afavorir la consolidació de les empreses locals ja constituïdes.

D. Area de Formació

D.1 Acció d'assessorament i suport individualitzat

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local informa als seus usuaris del progrés i evolució de les diferents accions formatives, unes organitzades directament per la A.E.D.L i altres gestionades per altres organismes. Des d’aquí exercim una incessant i contínua tasca d’orientació cap a la formació mitjançant:

Realització d’entrevistes individualitzades.
Accions d’orientació professional al desocupat en la seva formació cap a aquells sectors que més corresponguin amb el seu perfil, o orientar-los als sectors de major oferta laboral i que s’adeqüin a les seves aptituds.
Accions d’orientació professional a l’autoocupació, organitzant jornades de motivació a aquest.
Accions d’orientació professional per a l’ocupació a persones en situació de discapacitat.
Accions d’orientació professional per a l’ocupació a persones en situació de risc d’exclusió social.
Disseny d’itineraris d’inserció professional per a joves de cicles mitjans i superiors.