Programes i Prestacions: Per Dona

ALTRES TRÀMITS

     Sol·licitud d’estades de temps lliure, per a dones que tinguin fills / es, exclusivament al seu càrrec i dones amb risc d’exclusió social (Ministeri de Treball i Afers Socials).
Sol·licitud d’ajudes econòmiques dones víctimes de violència de gènere.
Sol·licitud ingrés en centre dones víctimes de violència de gènere.