Monument Funerari: Pilar Estela

Al mes de juny de 1992 VA SER Descobert de manera ocasional ONU mur de 10 metres d’UNS. Longitud de Que formava part de l’ONU monument funerari Conegut Com a pilarestela.

La seva seria la base escalonada, de la que arrencaria un Cos de rectangular o quadrangular rematat Per una gola (espècie de gran capitell), i Sobre ella, una escultura d’animal real o fantàstic. Estós restes Dotats Entre Els Segles V i IV A.C., were catalogats Com l’arquitectura funerària Ibèrica més Reserves rica de la província.

Ubicació en el mapa